Over Ons

Onze missie, visie en aanpak

Onze Visie

Wij geloven dat wij als Nederlanders trots moeten zijn op alle talenten in onze samenleving. Door de positieve kanten van een diverse samenleving te tonen en samen met bedrijven en organisaties te investeren in talenten die zich inzetten voor de Nederlandse samenleving willen wij een positieve stempel drukken en een beweging in gang te zetten die als inspiratie dient voor de volgende generatie.

Onze Missie

Met Golden Motus willen we een verandering brengen in de negatieve beeldvorming van burgers met een migrantenachtergrond. Door hen in een positief daglicht te stellen willen we een nieuwe generatie inspireren en activeren om zich ook positief in te zetten voor de Nederlandse samenleving.
Deze talenten bevinden zich in alle hoeken van de samenleving en willen wij naar voren halen om ze de erkenning te geven die ze verdienen.

Onze talenten zijn goud waard

inspiring a golden movement

Onze Aanpak

Golden Motus is een uniek concept in Nederland. Voor Golden Motus gebruiken we het ‘think global, act local’ principe. We hebben een ‘global’ (brede) doelstelling om Nederlanders met een migrantenachtergrond te bereiken. Dit doen wij met een ‘local’ (specifieke doelgroep) gerichte aanpak.

Vanuit een marketing en branding oogpunt is het heel normaal om te denken vanuit een niche. Hoe breder/algemener je brand, hoe minder men een connectie heeft met je organisatie. Wat vanuit een ‘global’ visie wordt bedacht werkt niet altijd op lokaal niveau.
Hetzelfde geldt voor het bereiken van Nederlanders met een migrantenachtergrond. Maar al te vaak worden alle doelgroepen die hieronder vallen ondergebracht onder het kopje ‘diversiteit’. Vervolgens wordt er een algemene strategie bedacht om die ‘diverse doelgroep’ te bereiken.

Het woord ‘divers’ zegt het echter al. Elke doelgroep is anders en vergt een andere aanpak. Een rolmodel is iemand die dicht bij jou staat, iemand waar jij je aan kan spiegelen. Het doel en het gedachtengoed van Golden Motus is daarom ‘global’, de aanpak is veelal ‘local en ‘hyperlocal’’.