Jongeren en Diwan

win een exclusieve jongeren vip-kaart

Inspiratie

“Inspiring the next generation” is een belangrijk onderdeel voor Diwan Awards Holland. In de eerste editie waren er onder andere jongeren uit Amsterdam (Vrienden van Nouri) en uit Den Haag (Stichting To The Point) aanwezig. Daarnaast had een grote groep jongeren een spetterend optreden verzorgd tijdens de avond. Dit jaar wil Golden Motus het breder aanpakken met het betrekken van jongeren.

Speciaal voor jongeren tot en met 15 jaar is er dit jaar een prijsvraag uitgezet in samenwerking met Stichting To The Point. Winnaars winnen 2 exclusieve Jongeren VIP-kaarten voor het gala.

Daarnaast zijn er speciaal extra tafels beschikbaar gesteld voor jongeren van Stichting To The Point en scholen waar we samenwerkingen mee hebben.

Winactie gesloten

De winactie voor de exclusieve jongeren VIP-kaart is gesloten. Winnaars worden per e-mail bericht.

Voorwaarden

VOORWAARDEN PRIJSVRAGEN/WINACTIES JONGEREREN VIP-KAARTEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen/winacties betreffende Jongeren VIP-kaart op de website en/of sociale kanalen van Diwan Awards Holland en Golden Motus. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en winacties. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben. 
 2. Winnaars verklaren begeleid te worden door een volwassene (ouder/voogd) tijdens het gala en verstrekken ook de benodigde persoonsgegevens hiervoor aan Diwan Awards Holland en/of Golden Motus.
 3. Deelnemers geven uitgebreid aan waarom zij de prijs verdienen.
 4. Indien er voor een ander het formulier wordt ingevuld en er iemand wordt voorgedragen wordt de persoon die is voorgedragen gezien als mogelijke kanshebber voor de prijs. 
 5. Indien er voor een ander het formulier is ingevuld dient de ouder(s) van de persoon die wordt voorgedragen toestemming verlenen voor het delen van de gegevens.
 6. Winnaar dient binnen 5 werkdagen na bekendmaking en contact met de organisatie te bevestigen en de prijs te claimen. Indien de winnaar de prijs niet op tijd bevestigd komt deze te vervallen.
 7. Deelnemer gaat akkoord met de Algemene Voorwaarde voor deelname prijsvragen/winacties. (bekijk de Algemene Voorwaarden hieronder)
ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME PRIJSVRAGEN/WINACTIES

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website en/of sociale kanalen van Diwan Awards Holland en Golden Motus. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben. 
 2. De deelnemer is verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan een prijsvraag/winactie. Diwan Awards Holland en/of Golden Motus kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
 3. De winnaars kunnen via een onze social media kanalen, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Diwan Awards Holland en/of Golden Motus gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 6. De deelnemer geeft toestemming om de inzending (bijv. tekst, foto of korte video) te gebruiken voor andere online communicatie van Diwan Awards Holland en Golden Motus. 
 7. Diwan Awards Holland en Golden Motus zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden handelen dan wel het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 8. Diwan Awards Holland en Golden Motus zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag of winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, wijzigen of aan te passen. Dit zal door Diwan Awards Holland en/of Golden Motus op de website en/of sociale kanalen bekend gemaakt worden. 
 9. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
 10. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 11. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag/winactie. Diwan Awards Holland en/of Golden Motus mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 12. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Diwan Awards Holland en/of Golden Motus gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie. 
 13. Diwan Awards Holland en Golden Motus zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag/winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag/winactie of de aanwijzing van de winnaar. 
 14. Diwan Awards Holland en Gold Motus zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag/winactie.
 15. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan.
 16. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunt u contact opnemen met Diwan Awards Holland op info[at]diwanawardsholland.nl of Golden Motus op info[at]goldenmotus.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Diwan Awards Holland en/of Golden Motus zal zo spoedig mogelijk reageren.